Klimafokus giver gode afkast

PKA’s investeringer i havvindmølleparker gav 15,7% i afkast i 2017. Arbejdet med klimadagsordenen blev styrket yderligere ved at investere i verdens største havvindmøllepark og starte dialog med olie- og gassektoren.

Over hele verden er byer, regeringer og selskaber i gang med at investere i klimateknologi og at reducere det globale CO2-aftryk. Klimadagsordenen er også vigtig for PKA’s medlemmer, delegerede og bestyrelser, der løbende diskuterer klimainitiativer, der forener gode afkast og bidrager til den grønne omstilling. PKA’s klimastrategi arbejder i forlængelse af FN’s verdensmål og klimaftalen fra Parisaftalen, og igen i 2017 viste PKA, at der er gode afkast i vedvarende energi. Eksempelvis er PKA’s investeringer i havvindmølleparker med til at give grøn strøm til 2,2 mio. husstande og gav i 2017 et afkast på 15,7% til medlemmernes pensioner.  

Verdens største havvindmøllepark

I 2017 investerede PKA tre mia. kr. i havvindmølleparken, Walney Extension, og har i alt investeret 12 mia. kr. i fem havvindmølleparker. Walney Extension bliver verdens største og opføres ud for den engelske kyst. Parken forventes at stå klar i anden halvdel af 2018 og levere grøn strøm til 500.000 husstande.

PKA har tidligere investeret 200 mio. kr. i Klimainvesteringsfonden, der er et samarbejde mellem private og offentlige aktører og fremmer dansk klimateknologi. I 2017 investerede fonden i en ny vindmøllepark i Gobiørkenen i Mongoliet, der vil spare 200.000 tons CO2 årligt.

Samlet har PKA investeret 19 mia. kr. i klimaprojekter svarende til ca. 7% af formuen. Ambitionen er, at 10% af formuen skal være investeret i klimaprojekter i 2020 svarende til ca. 30 mia. kr.

Læs mere om PKA’s klimainvesteringer

Udfaser kul

Over de seneste år er aktiekurserne for selskaber med kulaktiviteter faldet markant sammenlignet med det øvrige aktiemarked. Derfor gik PKA ud af investeringerne i de første kulmineselskaber i 2015 ud fra økonomiske og klimamæssige hensyn og har siden været i dialog med en lang række selskaber, der har aktiviteter inden for kul. Målet med dialogen er, at selskaberne reducerer deres aktiviteter inden for kul og omstiller til mere klimavenlige energikilder. Der er typisk tale om mine, -forsynings- og energiselskaber.

PKA har indtil videre ekskluderet 70 selskaber, da de ikke vil reducere deres kulaktiviteter, mens PKA har beholdt investeringer i 37 selskaber. Disse selskaber har enten fremlagt en strategi for at omstille forretningen til mere klimavenlige energikilder eller er allerede i gang med omstillingen.

I 2018 beslutter PKA om de sidste 13 selskaber med kulaktiviteter enten skal beholdes som investeringer, ekskluderes eller på observationslisten for at holde øje med deres udvikling.