Investerer i bæredygtig vækst

PKA gik i 2017 sammen med AP Møller Holding for at investere i infrastruktur i Afrika. For at styrke arbejdet med arbejdstagerrettigheder gik PKA også med i et nyt internationalt initiativ.

Mange afrikanske lande er inde i en positiv udvikling med stigende vækst og stadig stabile politiske systemer. For at understøtte den udvikling er der brug for markante investeringer. PKA ser gode investeringsmuligheder i udviklingslande, der kan skabe gode og stabile afkast til medlemmerne og bidrage til vækst og jobskabelse. Det er vigtigt, at denne type investeringer sker i partnerskab med fx selskaber, offentlige institutioner eller andre investorer, da det er med til at reducere risikoen ved at investere i udviklingslande.

I 2017 investerede PKA knap en mia. kr. i en fond, der skal bygge og drive infrastrukturprojekter i Afrika. Investeringen er indgået i partnerskab med A.P. Møller Holding og tre andre investorer. Fonden fokuserer på 10 afrikanske lande og vil bidrage til bæredygtig vækst og jobskabelse.

AP Møller Holding har indgående kendskab og mange års erfaring med at bygge og drive infrastrukturprojekter i Afrika, og partnerskabet er med til at sikre robustheden i PKA’s investering og et godt afkast til medlemmernes pensioner.

Samlet er der investeret knap fire mia. kr. i fonden, der over de næste 10 år vil investere i 10-15 forskellige infrastrukturprojekter.