Bæredygtighed og klimafokus forandrer verden

Med FN’s verdensmål og klimaaftalen fra Paris er der globalt fokus på bæredygtig vækst og bekæmpelse af klimaforandringerne. Den dagsorden arbejder medlemmerne og PKA også sammen om at bidrage til samtidig med, at der skabes gode afkast.

Globalt er den grønne omstilling i fuld gang. I 2017 var investeringer i vedvarende energi på sit næsthøjeste niveau nogensinde, og den teknologiske udvikling driver prisen på vedvarende energi ned. Forventningen er, at energi fra sol og vind vil være på samme prisniveau som fossile energikilder allerede i 2020. Samtidig er bilindustrien under forandring, hvor store bilmærker som Ford, VW og Nissan investerer milliarder i elektriske biler, og Kina har stoppet produktionen af mere end 500 bilmodeller, da de ikke lever op til klimakrav.

I dialog med olie- og gas

Transformationen af energibranchen kommer til at skabe et nyt energimarked. Derfor begyndte PKA i 2017 dialog med udvalgte olie- og gasselskaber for at undersøge, om selskabernes forretning er tilpasset klimamålet i Parisaftalen. Det skal skabe klarhed over, om selskaberne fortsat vil være attraktive investeringer for medlemmerne.

Gode afkast i vind

I 2017 investerede PKA i sin femte havvindmøllepark, der kommer til at blive verdens største. Med investeringen på tre mia. kr. har PKA nu samlet investeret 12 mia. kr. i havvindmølleparker. Disse investeringer viste igen i 2017 at være gode for medlemmernes pensioner, da de gav et afkast på 15,7%.

Investering i udviklingslande

Med en investering på næsten en mia. kr. i 2017 fortsatte PKA med at investere i udviklingslande. Det er en ny fond etableret i samarbejde med AP Møller Holding og en række andre investorer, der skal bygge og drive infrastrukturprojekter i Afrika og bidrage til bæredygtig vækst og skabe gode afkast.

Større åbenhed

PKA lancerede i 2017 en stemmeplatform, der giver større åbenhed om det aktive ejerskab. Med platformen kan man få overblik over, hvordan PKA bruger sin stemmeret til at sætte ansvarlighed og bæredygtighed på dagsordenen på generalforsamlinger hos børsnoterede selskaber.

Peter Damgaard Jensen
adm. direktør i PKA