Øget åbenhed om aktivt ejerskab

I 2017 lancerede PKA en ny politik for skat samt en ny stemmeplatform, der giver øget åbenhed om stemmeafgivelse på generalforsamlinger.

Det er PKA’s overbevisning, at fokus på miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse bidrager til selskabers langsigtede værdiskabelse og mulighed for at skabe afkast til investorerne. Med aktivt ejerskab arbejder PKA på at integrere ansvarlighed i de ca. 5.000 selskaber, som PKA investerer i.

PKA er løbende i dialog med selskaber for at bidrage til at løse forskellige udfordringer inden for fx arbejdstagerrettigheder eller klima og miljø. Gennem dialog har PKA eksempelvis haft succes med at påvirke selskaber med kulaktiviteter i en mere klimavenlig retning. PKA’s strategi er at forblive investor i selskaber og bidrage til udviklingen af selskabernes langsigtede værdiskabelse. I 2017 var PKA i dialog med 594 selskaber i samarbejde med partneren Hermes, der varetager dialogen på vegne af PKA. Udvikler selskaberne sig ikke hensigtsmæssigt over tid, ekskluderes de. I 2017 blev 32 selskaber ekskluderet og sat på negativlisten.

Ny skattepolitik

PKA investerer for at skabe gode afkast til medlemmerne på en ansvarlig måde – dette gælder også inden for skatteområdet. PKA mener, at selskaber med en ansvarlig skattepraksis over tid vil skabe et mere stabilt afkast til investorer. I en årrække har PKA arbejdet med skattespørgsmål og screener selskaber, der har udfordringer med skat. For at sikre ensartethed har PKA vedtaget en ny skattepolitik, der omfatter alle investeringer. Skattepolitikken er en del af PKA’s retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Skattepolitikken sikrer:

  • Overensstemmelse med national lovgivning i de lande, hvor PKA investerer
  • Skattepligten af PKA’s investeringer foretages kun i lande, hvor der er en international anerkendt lovgivning eller praksis for skatter, regnskabsaflæggelse, selskabsret og transparens
  • PKA agerer med fuld åbenhed i forhold til skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder

Skattepolitikken sikrer desuden, at der betales skat af PKA’s investeringer i tre led:

  • De selskaber, som PKA investerer i, betaler selskabsskat i det land, de opererer i PKA betaler PAL-skat til den danske stat
  • PKA's medlemmer betaler indkomstskat af pensioner fra PKA
  • Skattepolitikken er en del af PKA’s retningslinjer for ansvarlige investeringer. Se dem her (link til retningslinjerne)

Se, hvad PKA stemmer

Som aktionær i ca. 5.000 selskaber verden over bruger PKA sin stemmeret på selskabernes generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen og sikre selskabernes langsigtede værdiskabelse til gavn for medlemmernes pensioner. I 2017 lancerede PKA en ny digital stemmeplatform for at skabe større gennemsigtighed om det aktive ejerskab. Platformen giver overblik over, hvordan PKA stemmer på generalforsamlingerne hos de børsnoterede selskaber, som PKA investerer i.

Stemmeafgivelserne er funderet i PKA’s retningslinjer for ansvarlige investeringer, Hermes’ politik for aktivt ejerskab og en række internationale standarder herunder OECD’s ’Principles of Corporate Governance’ og ICGN’s ’Global Corporate Governance Guidelines’.

Se stemmeplatformen her